Δρομολογητής της Cisco ISR

επιχειρηματικοί δρομολογητές cisco, ενσωματωμένος cisco δρομολογητής υπηρεσιών, cisco isr 4331.